ส่งงานวีดีทัศน์ ม.2 (งานกลุ่ม)

Advertisements
Categories: นักเรียนส่งงาน | 25 ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

25 thoughts on “ส่งงานวีดีทัศน์ ม.2 (งานกลุ่ม)

 1. วีดีทัศน์ วันสงกรานต์

  ชื่อ ด.ญ.ธัญลักษณ์ ผาทองคำ ม.2/8 เลขที่ 9
  ชื่อ ด.ญ.น้ำทิพย์ น้อยคำศิริ ม.2/8 เลขที่ 30
  ชื่อ ด.ช.สัก ไชยแก้ว ม.2/8 เลขที่ 32

 2. สมาชิกกลุ่ม
  ด.ญ.ณัฐภัทร ใจชมชื่น ม.2/10 เลขที่ 23
  ด.ญ.ทิฆัมพร จันทรคา ม.2/10 เลขที่ 25
  ด.ญ.ศรินยา ฤทธิเดช ม.2/10 เลขที่ 37

 3. ด.ญ.สุรัชฎา มงคลสุวบัณฑิต

  ด.ญ.สุรัชฎา มงคลสุวบัณฑิต เลขที่ 15
  ด.ช.ปฏิภาณ ปัญญาแก้ว เลขที่ 21
  ด.ช.คณิน เตจ๊ะสา เลขที่ 24
  ม.2/10

 4. ด.ญ.ธนัญชนก อารูณ ม.2/10 เลขที่ 1
  ด.ช.ต่อม ปู่ออ ม.2/10 เลขที่ 10
  ด.ญ.ภัทรวรรณ พุฒทอง ม.2/10 เลขที่11

 5. ด.ญ.เกวลิน ระดม

  ชั้น ม.2/10
  ด.ญ.ณัฐณิชา ดำรงค์วรวัฒน์ เลขที่ 7
  ด.ญ.ชลธิชา ใจบาล เลขที่ 31
  ด.ญ.เกวลิน ระดม เลขที่ 40

 6. ด.ช.สุรณัฐ กันเงิน ม.2/10 เลขที่6

  ด.ช.พัทธวีร์ เพียรธรรม ม.2/10 เลขที่ 5
  ด.ช.สุรณัฐ กันเงิน ม.2/10 เลขที่ 6
  ด.ช.นวฉัตร ศิริวรรณ ม.2/10 เลขที่ 8

 7. ด.ช.สุรยุทธ์ ภู่ทอง ม.2/10 เลขที่ 14 ด.ญ.มลิสา ต๊ะมัง ม.2/10 เลขที่ 13 ด.ญ.ณัฐชยา พิชัย ม.2/10 เลขที่ 46

 8. พิจิตรา กิ่งจำปา

  ด.ญ. ณัฏฐนิช อยู่ยืนยง ม.2/10 เลขที่16
  ด.ญ. พิจิตรา กิ่งจำปา ม.2/10 เลขที่26
  ด.ญ.วรางคณา ริยาย ม.2/10 เลขที่ 2

 9. kanchana 210 เลขที่ 20 ค่ะ


  ด.ญ.กาญจนา จิตณาวิน เลขที่ 20 210
  ด.ญ.นภัสสร คำแสน เลขที่ 30 210
  ด.ญ.สลิล ภิรมย์วงศ์ เลขที่ 46 210


 10. สมาชิกกลุ่ม
  ด.ช.กูณฑ์กนก เลขที่15
  ด.ช.ชนัตชัย เลขที่35
  ด.ช.ธีรวัฒน์ เลขที่ 47

 11. ด.ญ.วีรยา อิ่นแก้วปวงคำ เลขที่ 18
  ด.ญ.วชิราภรณ์ ยศสิงห์คำ เลขที่ 36
  ด.ช. ภฑิล พรหมวรรณะ เลขที่ 41
  ชั้น ม2/10
  http://www.youtube.com/watch?v=BnKZL_hnROc

 12. วิดิทัศน์ซูเปอร์ฮีโร่

  ด.ญ.สุรีพร คำติ๊บ เลขที่ 19
  ด.ญ.ศรัณย์พร ชำนาญการ เลขที่ 29
  ด.ญ.อริสรา แต่งอัยการ เลขที่ 38
  ชั้นม.2/10

 13. ด.ช.เกียรติศักดิ์ คำป๊ก ชั้นม.2/10 เลขที่ 43
  ด.ช.สัณห์พิชญ์ เกียรติสัจจา 2/10 เลขที่ 44

 14. สุภาวิดาเต็มเปี่ยม

  ด.ญ. สุภาวิดา เต็มเปี่่ยม เลขที่ 7
  ด.ญ. ณภัทร อัณประยูร เลขที่ 10
  ด.ญ. ศิริลักษณ์ คำภัคดี เลขที่ 23
  ห้อง ม.2/8

 15. วิดีทัศน์ เรื่องอิเหนา.
  ด.ช. นิพิฐพนธ์ คันธรส ม.2/6 เลขที่ 8
  ด.ช. อัครพล เกษียรธาดานนท์ ม.2/6 เลขที่ 15
  ด.ช. วิรุฬห์ เลิศกุศล ม.2/6 เลขที่ 20

 16. เรื่อง
  ด.ช.ณัชพล คำตุ้ย ม.2/8 เลขที่ 40
  ด.ช.ภูริณัฐ พลหาญ ม.2/8 เลขที่ 18
  ด.ช.ณัฐวัฒน์ เมธะปัญญา ม.2/8 เลขที่ 28

 17. เรื่อง สบู่ดำ
  ด.ช.ณัชพล คำตุ้ย ม.2/8 เลขที่ 40
  ด.ช.ภูริณัฐ พลหาญ ม.2/8 เลขที่ 18
  ด.ช.ณัฐวัฒน์ เมธะปัญญา ม.2/8 เลขที่ 28

 18. ด.ช. สทธัตถ์ ทาวีกุล ม.2/6 เลขที่5

 19. จัดทำโดย เด็กหญิง วิลาสินี ข่ายสุวรรณ์ เลขที่ 7 เด็กหญิง ธันยธรณ์ สมรูป เลขที่ 16 เด็กหญิง การะ

  จัดทำโดย
  เด็กหญิง วิลาสินี ข่ายสุวรรณ์ เลขที่ 7
  เด็กหญิง ธันยธรณ์ สมรูป เลขที่ 16
  เด็กหญิง การะเกด มาก๋อง เลขที่ 48
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

 20. เด็กหญิง พิมพ์ชนก จันต๊ะคาด เลขที่ 22 ชั้น ม.2/8

  เด็กหญิง พิมพ์ชนก จันต๊ะคาด เลขที่ 22 ชั้น ม.2/8
  เด็กหญิง พรยมล คำจันทร์ทา เลขที่ 24 ม.2/8
  เด็กหญิง นารีรัตน วรวัฒนสกุล เลขที่ 27

 21. เด็กหญิง ฐิติชญา จารุวรรณรัตน์


  วิดีทัศน์ เรื่อง : All about “LOP BURI”
  เด็กหญิง ชาลิณี เฟื่องฟู ม.2/6 เลขที่23
  เด็กหญิง กรรกร อินเปี้ย ม.2/6 เลขที่ 42
  เด็กหญิง ฐิติชญา จารุวรรณ์รัตน์ ม.2/6มมเลขที่ 47


 22. เรื่อง สบู่ดำ
  ด.ช.ณัชพล คำตุ้ย เลขที่ 40
  ด.ช.ภูริณัฐ พลหาญ เลขที่ 18
  ด.ช.ณัฐวัฒน์ เมธะปัญญา เลขที่ 28
  ม.2/8

 23. งานวิดิทัศน์ เรื่อง ลีโอนาโด ดาวินชี


  เด็กหญิง กนิษฐา เขื่อนจันทร์ทึก เลขที่ 18
  เด็กหญิง ปภาวิน พุทธววรณะ เลขที่ 19
  เด็กชาย ศุทธนันท์ ยิ่งโยชน์ เลขที่ 41
  ม.2/6

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: