ส่งงานแนะนำโรงเรียน ชั้นม.2

ให้นักเรียนสร้างงานนำเสนอ เพื่อแนะนำโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในมุมมองที่นักเรียนอยากนำเสนอ (ประกอบด้วยรุปภาพ, ภาพเคลื่อนไหว, เพลงประกอบ, เสียงบรรยาย, คำบรรยาย) แล้วนำ Link  YouTube มาวางในส่วนของ “ใส่ความเห็น“  โดยให้แจ้ง  ชื่อ – นามสกุล, ชั้น, เลขที่

Advertisements
Categories: นักเรียนส่งงาน | 38 ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

38 thoughts on “ส่งงานแนะนำโรงเรียน ชั้นม.2

 1. ด.ญ.สุรัชฎา มงคลสุวบัณฑิต

  ด.ญ.สุรัชฎา มงคลสุวบัณฑิต ชั้น ม.2/10 เลขที่ 15

 2. ด.ญ.สุรัชฎา มงคลสุวบัณฑิต

  ด.ญ.สุรัชฎา มงคลสุวบัณฑิต ชั้น ม.2/10 เลขที่ 15
  งานนี้แก้ไขแล้ว

 3. วิดิโอแนะนำโรงเรียนยุพราช

 4. เด็กหญิงธนัญชนก อารูณ ม.2/10 เลขที่ 1

 5. kanchana 210 เลขที่ 20 ค่ะ

 6. ด.ญ.ธนัญชนก อารูณ

 7. ด.ญ.ภัทรวรรณ พุฒทอง ม.2/10 เลขที่11


 8. ด.ญ. รุจิรา ปลื้มจิต ชั้น ม.2/8 เลขที่11

 9. ส่งงานนำเสนอโรงเรียน
  ของ ด.ญ. ธัญลักษณ์ ผาทองคำ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 9

 10. เด็กหญิงมลิสา ต๊ะมัง

  เด็กหญิงมลิสา ต๊ะมัง ชั้น ม. 2/10 เลขที่ 13

 11. ด.ช.ภฑิล พรหมวรรณะ ม2/10 เลขที่ 41

 12. ชื่อ ด.ญ.น้ำทิพย์ น้อยคำศิริ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 30

 13. ด.ช.สุรณัฐ กันเงิน ม.2/10 เลขที่6

  ด.ช.สุรณัฐ กันเงิน ม.2/10 เลขที่ 6

 14. ด.ญ.เกวลิน ระดม

  ด.ญ.เกวลิน ระดม ชั้น ม.2/10 เลขที่ 40

 15. ศุภวิชญ์ ไร่คลองครุ 2/10 เลขที่ 48

 16. ด.ช.คณิน เตจ๊ะสา ม.2/10 เลขที่ 24

 17. ด.ญ.ณัฐภัทร ใจชมชื่น ชั้น ม.2/10 เลขที่ 23

  ด.ญ.ณัฐภัทร ใจชมชื่น ชั้น ม.2/10 เลขที่ 23

 18. ชุรีกรณ์ มนตรี

  ชุรีกรณ์ มนตรี ม.2/10 31

 19. นภัสสร คำแสน

  ด.ญ.นภัสสร คำแสน ม.2/10 เลขที่ 30

 20. ด.ช.ธนวุฒิ อยู่ดี

  ด.ช.ธนวุฒิ อยู่ดี ม.2/10 เลขที่17

 21. ด.ญ. ชลธิชา ใจบาล ชั้น ม. 2/10 เลขที่ 33

 22. พิจิตรา กิ่งจำปา

  ด.ญ.พิจิตรา กิ่งจำปา ชั้นม.2/10 เลขที่ 26

 23. วชิราภรณ์ ยศสิงห์คำ

  ด.ญ.วชิราภรณ์ ยศสิงห์คำ เลขที่ 36 ม.2/10

 24. ด.ญ.สุรีพร คำติ๊บ ม.2/10 เลขที่ 19

  ด.ญ.สุรีพร คำติ๊บ ม.2/10 เลขที่ 19

 25. ด.ญ.วรางคณา ริยาย ม.2/10 เลขที่ 2

 26. ด.ญ.ศรันย์พร ชำนาญการ ม.2/10 เลขที่ 29

 27. ด.ช.สัณห์พิชญ์ เกียรติสัจจา

  ด.ช.สัณห์พิชญ์ เกียรติสัจจา ม.2/10 เลขที่44

 28. ด.ช.เกียรติศักดิ์ คำป๊ก เลขที่ 43 ม2/10

 29. เด็กหญิง พิมพ์ชนก จันต๊ะคาด เลขที่ 22 ชั้น ม.2/8

 30. ธนันพร ยานะ

  ธนันพร ยานะ 2/10 31

 31. วชิราภรณ์ ยศสิงห์คำ

  ด.ญ.กรกรุณา ลาวัณยกุล ม.2/10 เลขที่ 34

 32. ด.ญ.ณภัทร อัณประยูร ม.2/8 เลขที่ 10

 33. สุภาวิดาเต็มเปี่ยม

  ด.ญ.สุภาวิดา เต็มเปี่ยม ม.2/8 เลขที่ 7


 34. ด.ช.ณัชพล คำตุ้ย
  ม.2/8 เลขที่ 40

 35. ด.ญ. จิรฐา การะพันธ์

  ด.ญ.จิรฐา การะพันธ์ ม.2/8 เลขที่ 29

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: