ส่งงาน MV นักเรียนชั้น ม.2

ให้นักเรียนนำ Link  YouTube มาวางในส่วนของ “ใส่ความเห็น”  โดยให้แจ้ง  ชื่อ – นามสกุล, ชั้น, เลขที่

Advertisements
Categories: นักเรียนส่งงาน | 74 ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

74 thoughts on “ส่งงาน MV นักเรียนชั้น ม.2

Comment navigation

 1. ด.ญ.ธนัญชนก อารูณ ม.2/10 เลขที่1

 2. ด.ช.สุรยุทธ์ ภู่ทอง

  ด.ช.สุรยุทธ์ ภู่ทอง ม.2/10 เลขที 14

  ด.ญ.สลิล ภิรมย์วงศ์ ม.2/10 เลขที่ 46

 3. ด.ช.ธนวุฒิ อยู่ดี

  ด.ช.ธนวุฒิ อยู่ดี ม.2/10เลขที่17

 4. ชุรีกรณ์ มนตรี

  ชุรีกรณ์ มนตรี 2/10 31

 5. ด.ญ.ณัฐชยา พิชัย ม.2/10 เลขที่ 45

 6. ด.ญ.สุรีพร คำติ๊บ

  ด.ญ.สุรีพร คำติ๊บ ม.2/10 เลขที่ 19

 7. ด.ช.สุรยุทธ์ ภู่ทอง

  ด.ช.สุรยุทธ์ ภู่ทอง ม.2/10 เลขที่ 14

 8. พิจิตรา กิ่งจำปา

  ด.ญ.พิจิตรา กิ่งจำปา ชั้นม.2/10เลขที่26

 9. นวฉัตร ศิริวรรณ

  ด.ช.นวฉัตร ศิริวรรณ เลขที่ 8 ม.2/10

 10. กรกรุณา ลาวัณยกุล

  ด.ญ.กรกรุณา ลาวัณยกุล ม.52/10 เลขที่ 34

 11. เด็กหญิง การะเกด มาก๋อง ชั้น ม.2/6 เลขที่ 48

 12. เด็กหญิง วิลาสินี ข่ายสุวรรณ์ ม.2/6 เลขที่ 7

 13. ด.ช.เกียดตืศักดิ์ วงค์สถาน ม.2/10 เลขที่ 47

 14. ณัฐณิชา ดำรงค์วรวัฒน์

  ด.ญ.ณัฐณิชา ดำรงค์วรวัฒน์ ม.2/10 เลขที่ 7
  งานแนะนำโรงเรียน

  งาน mv

 15. ด.ช. นิพิฐพนธ์ คันธรส ม.2/6 เลขที่ 8

 16. สัณห์พิชญช์ เกียรติสัจจา ชั้น ม2/10 เลขที่ 44

 17. ด.ญ.ศรัณย์พร ชำนาญการ เลขที่ 29 ชั้น ม.2/10

 18. ด.ช.ธนพล อินทะศรี

  ด.ช.ธนพล อินทะศรี ชั้นม.2/8 เลขที่ 39


 19. เด็กชาย ณัฐพล ใหม่เฟย ชั้น ม.2/6 เลขที่ 31


 20. ด.ช.ณัชพล คำตุ้ย ม.2/8 เลขที่ 40

 21. ด.ญ.นภัสวรรณ์ ศรีชมภู ม.2/8

  ด.ญ.นภัสวรรณ ศรีชมภู ม.2/8 เลขที่ 16

Comment navigation

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: