ป้องกัน: ตรวจเช็คการเข้าแถวของนักเรียน ม.1/4 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559)

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

โฆษณา
Categories: ข่าว/ประกาศ เกี่ยวกับการเรียนการสอน | ใส่รหัสผ่านของคุณเพื่อดูความเห็น

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายวิชา ง30231 ออกแบบผลิตภัณฑ์

writing-guest-postcomment-big

blog-comments

Categories: ข่าว/ประกาศ เกี่ยวกับการเรียนการสอน | 78 ความเห็น

ป้องกัน: เช็คการเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง นร. ม.1/5

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

Categories: ข่าวสารทั่วไป | ใส่รหัสผ่านของคุณเพื่อดูความเห็น

แบบสำรวจข้อมูลนักเรียน

แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

Categories: ข่าวสารทั่วไป | 2 ความเห็น

คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างไร

Categories: ข่าวสารทั่วไป | ใส่ความเห็น

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานกล้องถ่ายภาพ โดย… Canon

Camera

http://www.canonoutsideofauto.ca/learn/

Categories: Camera/Photo & Video | ใส่ความเห็น

พัฒนาการของระบบปฏิบัติการ Microsoft Window

Categories: ข่าวสารทั่วไป | ใส่ความเห็น

กิจกรรมชุมนุมเครื่องบินเล็ก (งานครั้งที่ 1)

ให้นักเรียนทำการสืบค้น อธิบายหลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบคำถาม “เครื่องบิน บินได้อย่างไร…”

Categories: ข่าว/ประกาศ เกี่ยวกับการเรียนการสอน | 15 ความเห็น

ใบงานรายวิชา ง21201 เทคโนโลยีและสารสนเทศ1 (ม.1 ภาคเรียนที่ 1)

ใบงานที่ 1.1

ใบงานที่ 1.2

ใบงานที่ 2.1

ใบงานที่ 2.2

ใบงานที่ 2.3 สร้าง Mild map ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ (สร้างในโปรแกรม Ms Office Word)

ใบงานที่ 2.4

ใบงานที่ 2.5

ใบงานที่ 3.1

ใบงานที่ 3.2

ใบงานที่ 4.1

Categories: ข่าวสารทั่วไป | ใส่ความเห็น

ตรวจเช็คการส่งงาน

สรุปการส่งงาน ม.1/5

สรุปการส่งงาน ม.1/9

สรุปการส่งงาน ม.1/11

สรุปการส่งงาน ม.2/6

สรุปการส่งงาน ม.2/8

สรุปการส่งงาน ม.2/10

Categories: นักเรียนส่งงาน | ใส่ความเห็น

บลอกที่ WordPress.com .